BIJdeHAND 
Training & Advies   
 Counseling

Zoek op deze site:
 
.: Counseling

Coaching

Gericht op persoonlijke probleemstellingen die u in uw werk belemmeren om prettig en goed te functioneren. Het kan ook gaan om het voorkomen van problemen in het functioneren. Daarnaast kan coaching zich richten op de verdieping van meer algemene communicatie- en managementvaardigheden.

Counseling

Individuele ondersteuning bij carriére-gerichte vaardigheden, interesses en waardenidentificatie. Van dienst zijn bij het verkennen en eventueel vergroten van carriéreopties. Helpen bij het vaststellen van de haalbaarheid van de verschillende opties ondersteunen in het vorm geven, uitvoeren en bereiken van carriéredoelstelling. Bewustwording, acceptatie en actie kunnen veranderingen teweeg brengen. Gericht en concreet werken aan eigen ontwikkelingsdoelen.

Intervisie

Wanneer u bij het realiseren van organisatiedoelen dagelijks voor nieuwe uitdagingen staat en de kennis en ervaring die binnen uw organisatie aanwezig is zo goed mogelijk wilt benutten, bieden wij ondersteuning bij het succesvol opzetten en vormgeven van intervisiebijeenkomsten in de organisatie door het in gesprek brengen van medewerkers die van en met elkaar willen leren.

E-consulting

Een gemakkelijke weg om over uw vragen en problemen te "sparren". U bepaalt zelf  waar/wanneer u met een vraag of antwoord aan de slag gaat via mail of skype.